Thứ Bảy, 25/6/2022 - 20:28:26 Đường dây nóng: 096 774 2199

Từ 01/7/2023, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được tổ chức hoàn toàn trên máy vi tính

Thứ Sáu, 27/05/2022 14:56:11

(BKTO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Văn bản này quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bao gồm: mục đích, nguyên tắc; chứng chỉ ngoại ngữ; đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; đối tượng dự thi và đăng ký dự thi, hội đồng thi...

Đáng chú ý, hình thức thi theo Quy chế sẽ có sự thay đổi lớn, đó là từ ngày 01/7/2023, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được tổ chức hoàn toàn trên máy vi tính, thay vì hình thức thi trên giấy hoặc kết hợp trên giấy và máy tính như hiện nay. 
 

Từ 01/7/2023, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được tổ chức hoàn toàn trên máy vi tính. Ảnh minh họa


Văn bản này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; các Sở GD&ĐT; các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; các tổ chức, cá nhân có liên quan; không áp dụng đối với các tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Quy chế, cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài) hoặc sư phạm tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên), đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học - ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở GD&ĐT quyết định thành lập: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông).

Để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, các đơn vị phải đáp ứng đầy đủ các yêu theo Quy chế. Trong đó, có bộ phận độc lập thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề thi, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Đơn vị tổ chức thi cũng cần có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu; có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định; có phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính đáp ứng yêu cầu; có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Về hình thức thi: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính. Từ ngày 01/7/2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính. 

Quy chế cũng quy định rõ, đơn vị tổ chức thi vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm, Bộ GD&ĐT quyết định đình chỉ việc tổ chức thi trong thời gian từ 6 tháng đến 12 tháng hoặc quyết định chấm dứt việc tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm công khai các đơn vị tổ chức thi vi phạm quy chế thi và quyết định đình chỉ việc tổ chức thi hoặc chấm dứt việc tổ chức thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; đồng thời có chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành./.
N.LỘC

 

Bình Luận