Thứ Hai, 26/9/2022 - 4:49:25 Đường dây nóng: 096 774 2199

Mở cửa lại trường học "thích ứng an toàn, hiệu quả"

Thứ Năm, 24/02/2022 21:15:00

(BKTO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương thực hiện mở cửa lại trường học trên nguyên tắc "thích ứng an toàn, hiệu quả"; đồng thời các Bộ, ngành chức năng (Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo...) đang nỗ lực thực hiện các biện pháp đảm bảo cho việc mở cửa trường học một cách thống nhất, an toàn và đồng bộ trên toàn quốc.

Nỗ lực mở cửa lại trường học "thích ứng an toàn, hiệu quả" 

Bình Luận