Thứ Sáu, 22/11/2019 - 9:42:48 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

(BKTO) - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Xem thêm