Thứ Ba, 4/8/2020 - 3:42:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước - Những dấu ấn đậm nét trong hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020

(BKTO) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ KTNN luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Kết quả đó được thể hiện qua những sự kiện, con số và những dấu ấn đậm nét trong mọi mặt hoạt động của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ.

Xem thêm