Thứ Bảy, 25/6/2022 - 21:01:45 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hà Nội dự kiến khoảng 437.000 tỷ đồng thực để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư, 01/12/2021 18:00:18

(BKTO) - UBND thành phố Hà Nội dự kiến nhu cầu vốn để thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư và 10% nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

Theo Quyết định, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 khoảng 44 triệu mét vuông; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2 sàn/người. Cụ thể, năm 2021, phát triển tổng cộng 5.267.000m2 sàn nhà ở, trong đó, có 88.000m2 sàn nhà ở xã hội; 106.000m2 sàn nhà tái định cư; 573.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 nhà ở riêng lẻ.

Năm 2022, phát triển 8.419.000m2 sàn nhà ở; trong đó, có 241.000m2 sàn nhà ở xã hội, 152.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 3.526.000m2 sàn nhà ở thương mại, 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ. Năm 2023, phát triển 9.514.000m2 sàn nhà ở; trong đó có 192.000m2 sàn nhà ở xã hội, 88.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 4.734.000m2 sàn nhà ở thương mại, 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2024, phát triển 9.696.000m2 sàn nhà ở; trong đó có 239.000m2 sàn nhà ở xã hội, 92.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 4.865.000m2 sàn nhà ở thương mại, 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ. Năm 2025, phát triển 11.104.000m2 sàn nhà ở, trong đó có 409.000m2 sàn nhà ở xã hội, 122.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 5.992.000m2 sàn nhà ở thương mại, 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND Thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách khoảng 550,2 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách Thành phố khoảng 1,3 tỷ đồng.

UBND Thành phố cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư./.
THÙY LÊ

Bình Luận