Thứ Năm, 7/7/2022 - 4:59:19 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Xây dựng bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà ở

Thứ Năm, 17/06/2021 08:53:41

(BKTO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định này, có 3 TTHC ban hành mới do UBND cấp tỉnh thực hiện gồm: Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
 

Nhiều TTHC trong lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng được bổ sung, thay thế, bãi bỏ- Ảnh: ST


Có 1 TTHC được thay thế, đó là: Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Cùng với đó, có 6 TTHC sửa đổi, bổ sung, trong đó có 01 TTHC cấp Trung ương (Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư) và 05 TTHC cấp tỉnh, gồm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Cũng theo Quyết định 705, có 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở được bãi bỏ gồm: Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 8/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 700/QĐ-BXD công bố các TTHC ban hành mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính ban hành mới cấp Trung ương gồm: Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

2 thủ tục hành chính ban hành mới cấp tỉnh gồm: Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

Đồng thời, có 41 TTHC được thay thế (14 TTHC cấp Trung ương, 19 TTHC cấp tỉnh và 8 TTHC cấp huyện) và bãi bỏ 12 TTHC (8 thủ tục cấp Trung ương, 2 thủ tục cấp tỉnh, 2 thủ tục cấp huyện).

Những nội dung mới, thay thế, điều chỉnh trong các Quyết định của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện phân cấp, phân quyền, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế trong quản lý lĩnh vực nhà ở và hoạt động xây dựng.

Đ. KHOA
 

Bình Luận