Thứ Hai, 27/01/2020 - 16:40:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

TP. HCM giữ nguyên khung giá đất hiện hành cho giai đoạn 2020-2024

(BKTO)- Bảng giá đất này được sử dụng để tính tiền sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...