Thứ Hai, 18/11/2019 - 3:26:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hơn 3.200 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa phân bổ

(BKTO)- Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ngoài 2019 phân bổ chậm. Hiện còn hơn 3.200 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa phân bổ.

Xem thêm