Thứ Bảy, 25/6/2022 - 20:18:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chưa đề nghị xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Thứ Hai, 19/07/2021 20:58:40

(BKTO) – Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về một số vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính nhằm chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, diễn ra sáng nay, 19/7.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin tại buổi họp báo.
Ảnh: N.LỘC


Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thời gian vừa qua, một số thông tin về việc Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là chưa chính xác. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: "Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn".

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng Báo cáo tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính.

Các đơn vị liên quan đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

“Việc xem xét, sửa đổi một số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh phải dựa trên nhiều tiêu chí, rất phức tạp... Do đó cần phải lấy ý kiến rộng rãi trước khi hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 để sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, việc đề xuất thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý, nhất là sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, vì đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, công phu và phải đánh giá tác động nhiều chiều nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia (hiện nay quy hoạch này chưa được ban hành) và điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tiếp đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, các nhiệm vụ này cần phải có đủ thời gian để khảo sát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp./.
NGUYỄN LỘC

Bình Luận