Thứ Bảy, 7/12/2019 - 23:27:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vượt chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019

(BKTO) - Theo thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, 11 tháng năm 2019 có 132.802 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 1,32% so với 11 tháng đầu năm 2018. Với kết quả này, lĩnh vực xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra là đưa 120.000 lao động đi nước ngoài làm việc.

Xem thêm