Thứ Ba, 31/3/2020 - 8:36:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán Nhà nước kiểm toán các dự án PPP - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

(BKTO) - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, nhiều chuyên gia đề xuất cần giao quyền và tăng cường năng lực giám sát độc lập của cơ quan KTNN, mở rộng kế hoạch kiểm toán các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), áp dụng kết hợp ba loại hình kiểm toán tài chính, tuân thủ và kiểm toán hoạt động để đánh giá tổng thể tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án.

Xem thêm