Thứ Bảy, 8/8/2020 - 00:36:5 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới

Thứ Tư, 10/06/2020 22:00:00

(BKTO) - Đây là nội dung vừa được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo tại Công văn số 1788/BHXH-BT về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình,đôn đốc việc nộp tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới.


Người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
 
Theo đó, về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH Việt Namyêu cầu lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Quản lý thu, cán bộ chuyên quản nắm chắc tình hình từng đơn vị, BHXH cấp huyện và hàng tháng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, hoàn thành việc rà soát lao động, tiền lương tại các DN bị ảnh hưởng trong tháng 6/2020, song song với việc rà soát lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
 
Đối với phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, cơ quan BHXH các địa phương nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phong tục tập quán, thu nhập của người dân, từ đó xác định nhóm đối tượng tiềm năng để vận động tham gia; tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia trên cơ sở tuần, tháng, quý cho các hệ thống Đại lý thu trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị khách hàng để vận động, phát triển đối tượng tham gia.
 
Thực hiện nghiêm túc việc gửi Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng hàng tháng đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.
 
Về đôn đốc đóng, nộp tiền BHXH, BHYT và BHTN, hàng tháng gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT và giám sát việc gửi Mẫu C12-TS đến trực tiếp chủ sử dụng lao động theo quy định. Đối với các DN đã giải quyết tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất, thường xuyên đôn đốc DN đóng đầy đủ quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi người lao động.
 
Đối với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
 
BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN.
 
TRÚC LINH

Bình Luận