Chủ Nhật, 29/5/2022 - 19:58:01 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

Thứ Ba, 04/01/2022 14:02:20

(BKTO) – Từ ngày 01/01/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.

BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng. Theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Như vậy, căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện có sự thay đổi. Cụ thể, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng; tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021 (chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng).
 

Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu được điều chỉnh từ 01/01/2022. Nguồn: BHXH Việt Nam


Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc: hộ nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng) và đối tượng khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Bên cạnh đó, trong năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là 1.490.000 đồng x 20= 29.800.000 đồng/tháng.

Cơ quan BHXH Việt Nam cũng lưu ý, khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện
• Được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già;
• Được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu;
• Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia;
• Lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng;
• Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân;
• Trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH;
• Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời.

Rủi ro khi không tham gia BHXH tự nguyện
• Mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng;
• Mất cơ hội được tăng lương hưu khi Chính phủ điều chỉnh;
• Không có thẻ BHYT và phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh khi về già;
• Khi hết tuổi lao động phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân;
• Thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia qua đời.
 

 

Bình Luận