Thứ Năm, 9/7/2020 - 4:45:38 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nhiều kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Thứ Bảy, 30/05/2020 20:10:00

(BKTO) - Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Với quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, đạt được những kết quả tích cực.

Việc thực hiện Nghị quyết 28 bước đầu đã đạt kết quả tích cực- Ảnh: ST


Số người tham gia BHXH tăng vượt bậc

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết 28) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, tính đến hết ngày 31/12/2019, số người tham gia BHXH đạt 15,774 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,2 triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người.

Về số người tham gia BHXH tự nguyện, từ khi có Nghị quyết 28, số người tham gia BHXH tự nguyện có sự phát triển nhanh chóng. Cụ thể, năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 người tham gia, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Nỗ lực trong tổ chức thực hiện

Đạt được kết quả trên, theo BHXH Việt Nam, có nhiều nguyên nhân. Theo đó, về mặt chính sách, hiện không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện (chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên); các phương thức đóng đa dạng và linh hoạt (bổ sung thêm các phương thức đóng 12 tháng một lần, có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm) hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu); đồng thời, thời điểm đóng được nới rộng.

Quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện cũng phù hợp hơn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng). Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, việc triển khai Nghị quyết 28 đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các địa phương đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện về phát triển đối tượng tham gia BHXH. Nhiều địa phương đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến cấp huyện và cấp xã.

Việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng ngay từ đầu năm giúp BHXH cấp tỉnh, cấp huyện chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý; kịp thời gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng tiền để biết và chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính luôn được rà soát, tinh giản, rút gọn (từ tháng 5/2020 rút gọn chỉ còn 03 thủ tục, riêng thủ tục thu BHXH tự nguyện chỉ duy nhất có 01 thủ tục). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh, giao dịch điện tử cấp độ 3, 4 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia.

Một dấu ấn đặc biệt là công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, với trên 14.000 hội nghị, đã phát triển được trên 276.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019.

Hệ thống đại lý, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng. Đến nay, toàn quốc có trên 12.400 đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu. Hệ thống đại lý thu đến từng xã, phường, thị trấn; mạng lưới cộng tác viên được trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia. Định kỳ hàng tháng, các đơn vị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương đơn vị, cá nhân làm tốt, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả phát triển và duy trì người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức đánh giá, khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích để động viên, kịp thời…

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để ngành BHXH tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các địa phương nhằm mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 28 đặt ra.

Đ. KHOA

Bình Luận