Thứ Hai, 21/9/2020 - 6:46:8 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ngành bảo hiểm xã hội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Thứ Bảy, 15/08/2020 10:05:07

(BKTO)- Trong bối cảnh cả nước phải đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra với mức độ diễn biến phức tạp, trong suốt 7 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, DN, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, DN, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Đồng thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020.

Do dịch bệnh, công tác phát triển đối tượng tham gia của Ngành bị ảnh hưởng khá lớn. Ước đến 31/7/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,534 triệu người (giảm 655 nghìn người so với năm 2019, đạt 90,6% kế hoạch). Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều sụt giảm so với cuối năm 2019. Tuy nhiên, nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, phù hợp, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng. Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của Ngành BHXH trong thời gian qua.

Trong lúc tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh (KCB) khi nghi ngờ nhiễm Covid -19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh phí từ Quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên toàn quốc. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN rộng khắp với nội dung phong phú, đi sâu phản ánh lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng thời điểm. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng tiếp tục được ngành đẩy mạnh.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới các công tác thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Ngành trong năm, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu, trong những tháng cuối năm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép - vừa chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong 5 tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do Covid-19, xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành năm 2020; tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh tới công tác đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng; tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

THANH XUYÊN
 

Bình Luận