Thứ Ba, 27/10/2020 - 11:14:46 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiến nghị tăng hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 21/08/2020 10:05:00

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, tăng mức hỗ trợ tiền đóng để thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp

Ngày 18/8, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2400/VPCP-KTTH ngày 27/3/2020 về việc kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH đối với người lao động khu vực chính thức ở Việt Nam.

BHXH Việt Nam cho biết, nếu năm 2016 cả nước có trên 203 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện thì đến hết tháng 7/2020 đã đạt trên 737 nghìn người, đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo năm 2018 là 2,93 nghìn người, chiếm 1,05% và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện là 4,39 nghìn người, chiếm 1,58% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019 số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo là trên 6,5 nghìn người, chiếm 1,13%; số người thuộc hộ gia đình cận nghèo là 9,7 nghìn người, chiếm 1,70% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện.

Những con số trên cho thấy, so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp, số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện hai năm qua chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Hiện người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng. Bên cạnh đó, thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu khá dài (đủ 20 năm trở lên; đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam).

Bên cạnh đó, một số chính quyền các cấp, các ngành và BHXH tại một số địa phương còn chưa quyết liệt trong việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện; thu nhập của người dân còn thấp, không ổn định, trong khi đó hầu hết các địa phương chưa bố trí hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, người dân còn mong muốn Nhà nước có thêm chế độ, chính sách BHXH tự nguyện ngắn hạn khác như: ốm đau, sinh con, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp để có nhiều lựa chọn khi tham gia BHXH tự nguyện...

Đề xuất tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm cho người nghèo

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH nêu rõ mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện là đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1%; đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, BHXH Việt Nam xác định rõ cần tập trung hoàn thiện sửa đổi một số quy định như: giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu; bổ sung các chế độ BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt…. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện; hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng BHXH một lần.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị, cần phải nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Theo dự kiến của Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2602/UBVĐXH14 ngày 18/3/2020 gửi Chính phủ kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH đối với người lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam, cũng như dự kiến của BHXH Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức đề nghị này thì số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu người; đến năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người. Đồng thời, số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến năm 2025 ở mức 1.167 tỷ đồng và đến năm 2030 ở mức 3.141 tỷ đồng.

Bên cạnh nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH tự nguyện để tăng tính hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia nhằm mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân./.

THANH XUYÊN 

Bình Luận