Thứ Hai, 27/6/2022 - 3:13:33 Đường dây nóng: 096 774 2199

Infographic: Bức tranh giảm nghèo của cả nước

Thứ Năm, 03/03/2022 15:40:00

(BKTO) - Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, tổng số hộ nghèo là 609.049 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,23% (năm 2020 là 4,8%).

 

HẢI LY

Bình Luận