Chủ Nhật, 29/5/2022 - 18:16:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phòng BHXH huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Tạp chí BHXH


Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ nghèo đa chiều; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Cụ thể, theo Dự thảo, tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, cụ thể là hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế, ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ.

Còn người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế, ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ.

Tuy nhiên, người được hỗ trợ thuộc nhiều loại hình đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất. Thời gian hỗ trợ theo Dự thảo là thời gian thực tế tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
ĐỨC HUY

 

Bình Luận