Chủ Nhật, 3/7/2022 - 15:24:59 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công đoàn trong DN

Thứ Năm, 21/02/2019 22:55:00

(BKTO)- Đây là đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) tại Hội nghị liên ngành một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019 giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chiều ngày 21/02, tại Hà Nội.

Đánh giá về mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, tập trung vào các nội dung chính: Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các luật, các nghị định hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp…; thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong DN; thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Chương trình Quốc gia về việc làm; thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…
 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Dũng

Theo ông Hiểu, hiện nay, tình trạng người sử dụng lao động vi phạm các quy định của pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên thực tế còn nhiều, thậm chí có nơi khá nghiêm trọng. 

Từ những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thời gian qua, cũng như căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019- 2023, tập trung vào 07 nội dung chính, trong đó đáng chú ý, gồm: 

Tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, cũng như xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, tổ chức công đoàn; 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội trong DN, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong DN; triển khai các chương trình hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động;

Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

NGUYỄN LỘC

Bình Luận