Thứ Hai, 21/9/2020 - 6:19:29 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm những tháng cuối năm

Thứ Tư, 15/07/2020 13:15:00

(BKTO) - Nhằm tiếp tục phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phát triển bền vững BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã vạch ra kế hoạch nhằm tập trung thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 6 tháng cuối năm 2020.

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, tốc độ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt những kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, sau gần 6 năm triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh công tác phát triển đối tượng của toàn Ngành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn phát triển tăng mới ngoạn mục. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, đạt 55,9% kế hoạch giao, tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019. Sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế tại nước ta, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Theo ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời gian tới, việc phát triển bền vững chính sách BHYT ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn như: già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, đặc biệt chi khám, chữa bệnh BHYT không ngừng gia tăng... Do đó, để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và hoàn thiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững.

BHXH Việt Nam xác định nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, DN, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, kết hợp cả phương thức tuyên truyền truyền thống và tuyên truyền qua mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để người dân tích cực, tự giác tham gia.

Đặc biệt, cần tiếp tục tổ chức các đợt phát động tuyên truyền, Lễ ra quân, để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ nay cho đến cuối năm 2020; tiếp tục phối hợp với Bưu điện địa phương tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, BHXH các địa phương cần thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, DN, nhất là các DN thuộc diện được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg.

Song song với đó, cần nắm bắt sát sao tình hình các DN hoạt động trở lại, kịp thời thông báo và đôn đốc DN đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó; đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối với các lao động tuyển dụng mới thuộc diện tham gia, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương quay trở lại làm việc theo đúng quy định.

Công tác thanh tra cũng được nhấn mạnh góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng trong thời gian tới. Cần tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối với đơn vị, DN trốn đóng BHXH, BHYT, kiên quyết xử lý vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để xác định đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác triệt để đối tượng thuộc nhóm người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả về giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH trong đó có công tác thu BHXH.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, để hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân và đảm bảo phát triển bền vững BHYT toàn dân, ngoài nỗ lực của ngành BHXH, rất cần sự phối hợp, chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian tới.

THANH XUYÊN

Bình Luận