Thứ Bảy, 25/6/2022 - 11:53:20 Đường dây nóng: 096 774 2199

BHXH tỉnh Cao Bằng: Vượt qua khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Chủ Nhật, 07/11/2021 20:52:33

(BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình vận động, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, bảo đảm an sinh xã hội.

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP. Cao Bằng - Ảnh: BHXH tỉnh Cao Bằng


Nhiều chỉ tiêu đã đạt trên 95% kế hoạch

BHXH tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển người tham gia, giảm nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như: giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia cho BHXH địa phương; quản lý sử dụng Quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định; rà soát, phân loại các nhóm người chưa tham gia để tập trung khai thác, trong đó chú trọng vào các nhóm tiềm năng.

Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên ngành, đột xuất đối với DN nợ, chậm đóng BHXH, BHYT; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành tiếp tục được đẩy mạnh; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng phục vụ, nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia…

Nhờ vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã có 519.896 người tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, trong 3 năm qua, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã tăng 580% (tăng 16.466 người), đạt tỷ lệ bao phủ 5,85% lực lượng lao động. Các chỉ tiêu về tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN trong 10 tháng năm 2021 đều đạt trên 95% kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh đã vận động được 35.064 người tham gia BHXH bắt buộc, tương đương 96,5% kế hoạch; 16.960 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 95,56% kế hoạch; 26.878 người tham gia BHTN, đạt 96,4% kế hoạch; 502.936 người tham gia BHYT, đạt 96,1% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 94,08% dân số.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 10/2021, BHXH tỉnh Cao Bằng đã thu được 978,9 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch; tổng số nợ là 20,2 tỷ đồng (không bao gồm số tiền NSNN chậm đóng), tương đương 1,67% so với số phải thu, cao hơn 0,57% so với chỉ tiêu giảm nợ được giao. Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 117 đơn vị; qua đó kịp thời phát hiện các sai phạm và bảo đảm quyền lợi cho người dân, người lao động (NLĐ).

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động

Theo BHXH tỉnh, Cao Bằng, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, BHXH tỉnh đã tập trung nhân lực và thời gian để khẩn trương, quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Đến nay, cơ quan BHXH đã hoàn thành giảm mức đóng cho 880/894 đơn vị (đạt 98,4%) đang tham gia BHTN (chưa bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên), với 9.303 NLĐ và tổng số tiền giảm đóng (tạm tính) đến ngày 30/9/2022 trên 5,6 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số hồ sơ đề nghị hỗ trợ là 10.413 NLĐ (trong đó có 10.100 NLĐ thuộc đơn vị SDLĐ trong tỉnh và 313 NLĐ đang bảo lưu và NLĐ ngoại tỉnh), trong đó đã giải quyết hỗ trợ cho 9.809 NLĐ (đạt 91,4% số NLĐ thuộc diện được hỗ trợ), với tổng số tiền hỗ trợ trên 24,7 tỷ đồng. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp cho 902 đơn vị SDLĐ, với 9.687 NLĐ và tổng số tiền hỗ trợ giảm đóng từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021 trên 1,22 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận DN chưa tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ hoặc có tham gia nhưng chưa hết cho số NLĐ có trong đơn vị; nhiều DN gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên phải dừng các hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, không có khả năng thanh toán nợ BHXH, BHYT...

Trước tình hình trên, để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN đến viên chức, người lao động; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện các quy trình nghiệp vụ của viên chức, NLĐ trong đơn vị.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đôn đốc, phối hợp với cơ quan bưu điện, các đại lý thu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là xác định, phân loại đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ từ dữ liệu cơ quan thuế cung cấp năm 2021; chủ động tham mưu, thực hiện tốt các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình hoặc chuyển đổi hình thức tham gia BHYT.
BẢO TRÂN

Bình Luận