Thứ Hai, 27/6/2022 - 12:9:38 Đường dây nóng: 096 774 2199

BHXH tỉnh Bình Thuận vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 04/10/2021 10:05:07

(BKTO) - Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, BHXH tỉnh Bình Thuận đã không ngừng gia tăng đối tượng tham gia BHXH qua từng năm và nhất là tỷ lệ bao phủ BHYT đã vượt chỉ tiêu.

BHXH Bình Thuận vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT. Ảnh: TTXVN


Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW mới đây, BHXH tỉnh Bình Thuận cho biết, trong giai đoạn 2012-2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 3,39%/năm; tham gia BHXH tự nguyện tăng bình quân 71,5%; tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân 5%.

Đáng chú ý, số người tham gia BHYT tăng bình quân 7,8%/năm, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng bình quân 4,95%/năm so với thời điểm trước khi có Nghị quyết 21-NQ/TW.

Nếu như năm 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 53,5% dân số thì đến cuối năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đã đạt 90,26%, vượt 0,26% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Có thể nói, cùng với những chính sách BHXH, BHYT thay đổi tích cực, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH của cơ quan BHXH tỉnh Bình Thuận không ngừng được đẩy mạnh nên diện bao phủ BHXH, BHYT đều được mở rộng hơn.

Một chuyển biến nữa được ghi nhận là tình trạng chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh cũng giảm dần. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018 là 103,22%, năm 2019 giảm xuống còn 101,47% và năm 2020 tiếp tục giảm xuống còn 96,30%.

Đạt được kết quả trên là nhờ công tác giám định BHYT có nhiều tiến bộ, kiểm soát hiệu quả hơn, cùng với đó là các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân được giải quyết đầy đủ, kịp thời…
 ĐỨC HUY
 

Bình Luận