Thứ Sáu, 4/12/2020 - 11:10:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Thứ Hai, 26/10/2020 08:33:00

(BKTO) - Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tối đa nguồn lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và DN trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Từ năm 2016 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan BHXH được chuyển ra hoạt động tại Trung tâm Hành chính công (HCC) cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là mô hình duy nhất ở Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm, tạo sự đồng bộ trong giải quyết 100% TTHC của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho các đơn vị, người dân khi chỉ cần đến một nơi để giải quyết các loại TTHC.

Năm 2019, qua tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với công tác giải quyết các TTHC của BHXH tỉnh tại Trung tâm HCC các cấp cho thấy có 99,5% đánh giá hài lòng, trong đó 85,2% đánh giá rất hài lòng, không có ý kiến đánh giá không hài lòng.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo ba hình thức: qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính; trả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đặt tại Trung tâm HCC. Đến nay, 90% các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia giao dịch nhận và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; trên 90% số đơn vị tham gia BHXH, BHYT đã tham gia giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng và trước hạn đạt trên 97%.

Đặc biệt từ ngày 01/6/2017, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ba TTHC được thẩm định, phê duyệt và giải quyết ngay trong ngày tại Trung tâm HCC được các cấp, người dân, DN đánh giá cao là: cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin; thu và cấp thẻ BHYT hộ gia đình. BHXH tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan BHXH theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH tại Trung tâm HCC các cấp trên địa bàn tỉnh, tại trụ sở UBND cấp xã; trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện. Ngoài ra, niêm yết công khai các TTHC trên các ki-ốt màn hình cảm ứng của Trung tâm HCC các cấp, trên cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và các điểm bưu cục thuộc bưu điện.

Công tác kiểm soát TTHC luôn có sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, nhất là người đứng đầu các đơn vị, sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố; mỗi đơn vị cử một cán bộ có năng lực làm công tác kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi các tổ chức, người dân bằng văn bản trong trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết TTHC; thực hiện nguyên tắc trả lời cụ thể bằng văn bản đối với các đề xuất, kiến nghị của DN và người dân.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đến nay, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 12 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 4; 6 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3 và 9 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 2.

Việc triển khai quyết liệt công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT của BHXH tỉnh Quảng Ninh được chính quyền và người dân của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả đó góp phần vào thành tích chung của tỉnh khi nhiều năm liên tục, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo quy định, tăng cường ứng dụng CNTT… để phục vụ người dân và DN trên địa bàn ngày càng tốt hơn./.

THANH XUYÊN

Bình Luận