Thứ Ba, 4/8/2020 - 3:27:26 Đường dây nóng: 096 774 2199
Theo Kế hoạch, BHXH tỉnh gửi 2.500 mẫu phiếu lấy ý kiến đối với cá nhân, đơn vị có phát sinh giao dịch, hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan BHXH.

Đối với cá nhân, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện gửi mẫu phiếu khảo sát trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngay sau khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ hoặc ngay sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (viên chức trực tiếp phát phiếu khảo sát, người dân tự đánh giá, bỏ phiếu vào hòm phiếu kín).

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, để đảm bảo tính khách quan, BHXH tỉnh gửi mẫu phiếu khảo sát đến đơn vị qua dịch vụ Bưu chính.
 

Người dân, DN làm thủ tục tại bộ phận Một cửa của BHXH tỉnh Bắc Kạn -Ảnh: ST

Việc khảo sát, đánh giá tập trung vào 04 nội dung: mức độ tiếp cận thông tin của các đơn vị sử dụng lao động (việc tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc đối với đơn vị sử dụng lao động của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố); mức độ hài lòng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của viên chức BHXH tỉnh; mức độ hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính; kiến nghị của người dân, đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo BHXH tỉnh Bắc Kạn, đợt khảo sát sẽ là một hình thức hiệu quả phát huy vai trò giám sát của người dân, đơn vị sử dụng lao động trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, thông qua những đánh giá từ phiếu khảo sát, cơ quan BHXH tỉnh sẽ kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của cá nhân, tổ chức để có những biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn với mong muốn của người tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Kết quả khảo sát, đánh giá sẽ được BHXH tỉnh Bắc Kạn tổng kết, công khai trước ngày 31/12/2019.

Đ. KHOA

Bình Luận